Nasze projekty

Przystanek z pszczołami – miejsce dialogu społecznego

O czym jest projekt?

Projekt obejmuje bezpłatne działania edukacyjne podczas pięciu wybranych działań społecznych na terenie mazowieckich gmin. Prezentacja służy zwróceniu ich uwagi na rolę dzikich pszczół w przyrodzie oraz na bogactwo plonów, które dzięki nim powstają, na zależności ekosystemowe i znaczenie tych owadów dla bioróżnorodności, a także będą inspirować do podejmowania działań na rzecz poprawy warunków ich życia w środowisku lokalnym. Mieszkańcy gmin zapraszani są do akcji sadzenia kwiatów, udziału w warsztatach ekologicznych i tematycznej grze terenowej, a także konsultacji z zakresu planowania kompozycji kwiatowych z roślin pokarmowych dla owadów i rozmów z ekspertami na pszczelej ławce dydaktycznej.

Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, w ramach rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Ławka edukacyjna, czyli co?

Główną instalacją jednodniowych działań w mazowieckich gminach jest drewniana ławka, która pełni funkcje dydaktyczne z wyeksponowanymi tablicami, a także konstrukcjami schronów (domków) dla zapylaczy, ozdobiona sadzonkami kwiatów przyjaznych owadom, oraz jest ona miejscem na rozmowę z ekspertami i prowadzenie warsztatów. Ta kompleksowa instalacja mobilna jest doskonałym źródłem wiedzy o tym, jak współegzystować z dzikimi pszczołami, jak znaleźć dla nich miejsce do życia nawet w niewielkim lub trudno dostępnym miejscu, jak dobierać rośliny, by służyły pszczołom, a nie były jedynie ozdobą, a także jak budować gniazda dla owadów zapylających tak, by skutecznie zostały zasiedlone przez te cenne gatunki. Poza wydarzeniami plenerowymi, przy współpracy z mazowieckimi gminami ławki będą udostępniane szerszej społeczności w ustalonym miejscu i czasie.

Warsztaty edukacyjne w projekcie

Całodniowemu wydarzeniu towarzyszy działanie informacyjno-warsztatowe, a w tym kompozycyjne planowanie ogrodowej taśmy pokarmowej dla pszczół z wykorzystaniem sezonowych gatunków kwiatów, budowanie przydomowych hotelików dla pszczół i innych zapylaczy, wykonywanie poidełek dla owadów oraz balkonowych kokedam z roślinami pokarmowymi dla owadów zapylających. Dzięki pozyskanej w trakcie warsztatów wiedzy i umiejętności mieszkaniec gminy może świadomie kształtować warunki życia pszczół w swoim najbliższym otoczeniu, zakładając kwietne stołówki obfitujące w rośliny dające im pyłek i nektar. Ważne jest, by zaszczepić w społecznościach przekonanie, że zapylacze są bardzo potrzebne dla utrzymania równowagi w ekosystemie i że wiele zależy od osobistego zaangażowania.

Nie tylko warsztaty…

W trakcie wydarzeń przewidziany jest start gry terenowej o zapylaczach opatrzonej ciekawą opowieścią o trzmielu lub zadrzechni fioletowej. Zadaniem uczestników jest rozwiązanie zadań z karty gracza, do których podpowiedzi można znaleźć na ośmiu planszach edukacyjnych umieszczonych na terenie odbywania się wydarzeń ekologicznych. Gry powstały w projekcie „Głodni gry – aktywni dla pszczół”, który został sfinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Głodni gry – aktywni dla pszczół

O czym jest projekt?

Tematyka projektu „Głodni gry – aktywni dla pszczół” porusza problem ubożenia baz pokarmowych dla dzikich pszczół, utraty miejsc gniazdowania oraz zaniku ich bioróżnorodności. Owady te czerpią pożywienie z kwiatów, potrzebują więc stabilnego dostępu do roślin kwitnących, zarówno w czasie, jak i przestrzeni. Malejąca liczba roślin bogatych w pyłek i nektar, którymi żywią się pszczoły, to jeden z głównych powodów redukcji populacji zapylaczy. Na tę sytuację mają wpływ coraz gęstsza zabudowa miast, wzrost powierzchni upraw, częste koszenie trawników i łąk, a także wprowadzanie w przestrzeń miejską kwiatów dekoracyjnych o niskiej zasobności pokarmowej lub roślin inwazyjnych, wypierających gatunki rodzime.

Projekt jest połączeniem procesu edukacyjnego, zabawy i rywalizacji w innowacyjnej formule dostępnej dla wszystkich, którym bliskie są wartości przyrodnicze. Społeczność lokalna może poprawić los pszczół nie tylko zakładając bazy pokarmowe i miejsca do gniazdowania, czy chroniąc bioróżnorodność roślin na istniejących łąkach, parkach, ogrodach, ale również manifestując swoje zainteresowanie tematem, dzieląc się wiedzą zdobytą podczas różnych otwartych aktywności. Temu mają służyć gry terenowe, które nie tylko poszerzają informacje na temat owadów zapylających, ale również włączają we wspólną rywalizację i dialog między uczestnikami.

Czego dotyczą gry?

Materiały do gier prezentują bioróżnorodność owadów zapylających, miejsca ich życia, zwyczaje, potrzeby, a także szeroko omawiają zagadnienia związane z ich rolą w ekosystemie, udziałem w produkcji żywności, jak również współczesne zagrożenia dla populacji pszczół oraz sposoby obywatelskiej ochrony owadów.

Kto może zorganizować gry?

Projekt adresowany jest do samorządów, placówek oświatowych aktywnych w swoich środowiskach, a także domów kultury, organizacji z branży turystycznej i podmiotów działających na rzecz rozwoju lokalnego. Rolą organizatora gry jest udostępnienie jej w swojej okolicy (np. park miejski) lub wykorzystanie jej podczas własnych aktywności społecznych – wydarzeń gminnych, obchodów świąt tradycyjnych, pikników ekologicznych, imprez promujących dziedzictwo regionu, również w trakcie kolonii, obozów letnich, wycieczek szkolnych i innych projektów organizowanych na terenie polskich miast i wsi.

Kto może uczestniczyć w grach?

Gry adresowane są do wszystkich chętnych – rodzin z dziećmi, grup zorganizowanych (kolonie), uczniów, turystów i innych zainteresowanych. Charakteryzują się one uniwersalnością, przystępnością i dopasowane są do możliwości i umiejętności zarówno dzieci w wieku szkolnym, jak i rodzin z dziećmi młodszymi, jest to również ciekawa propozycja dla osób dorosłych.

Dla organizatorów gier

Zadaniem organizatora gry jest pobranie i wydrukowanie materiałów do gier, a następnie udostępnienie ich uczestnikom w dowolnym momencie, według własnego planu wydarzeń i w wybranym miejscu. Od organizatora wymagać to będzie (poza wykonaniem wydruków) ustawienia w terenie ośmiu specjalnych plansz i rozdania uczestnikom kart zadań prowadzących przez grę. Punkty gry nie wymagają żadnej obsługi, niemniej jednak warto sporządzić plan sytuacyjny lub opis trasy. Kartę zadań organizator może również zamieścić na swojej stronie internetowej, umożliwiając tym samym pobranie jej przez potencjalnych uczestników gry. Materiały edukacyjne są odpowiednio przygotowane w wersji elektronicznej. Instrukcje dla organizatorów zawierają scenariusze gier.

Pliki do pobrania

Udostępniamy Państwu do pobrania pliki w formie spakowanego archiwum.

Każde archiwum zip zawiera cztery pliki z elementami danej gry (plansze, karta zadań, scenariusz gry, karta kontrolna). Po pobraniu tych plików na urządzenie należy użyć programu typu 7zip, WinRar lub WinZip i wypakować pliki z archiwum do folderu. Udanej gry!

Uwaga: Gry powstały w ramach projektu „Głodni gry – aktywni dla pszczół”, który został sfinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Fundacja Ekotrend udziela zgody na ich bezpłatne pobieranie, kopiowanie i użytkowanie bez żadnych ograniczeń. Zabrania się modyfikacji pobranych materiałów oraz ich rozpowszechniania w celach komercyjnych, w szczególności bez informowania odbiorców o dofinansowaniu ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Szukasz informacji? Masz pytania?
Napisz do nas lub zadzwoń