Patron

 

 

 

 

arrow, down, download icon

Fundacja Ekotrend obejmuje patronatem przedsięwzięcia o założeniach spójnych z jej celami statutowymi. Prawo do przyznawania patronatu przysługuje prezesowi Zarządu Fundacji Ekotrend oraz osobom przez niego wskazanym. W przypadku przedsięwzięć cyklicznych patronat jest przyznawany każdorazowo na jedną edycję. Warunki współpracy ustalane są indywidualnie, jednak przyznanie patronatu nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego lub organizacyjnego ze strony Fundacji Ekotrend, chyba że wzajemna umowa stanowi inaczej. 

Osoby i instytucje ubiegające się o patronat prosimy o wypełnienie i przesłanie karty informacyjnej lub skontaktowanie się bezpośrednio z prezesem Zarządu. Zapraszamy do współpracy.

 

Formularz kontaktowy

Made with BreezingForms for Joomla!® by Crosstec