Innowacyjne warsztaty z konstruowania energorowerów

Rekrutacja zakończona!


Temat warsztatów: ENERGO! – warsztaty ekoinnowacji na Mazowszu

Uczestnicy: Uczniowie - 12-15 lat z Mazowsza

Czas trwania: 8,5 godz.

Termin realizacji: Kwiecień/maj/czerwiec 2017 r.

REGULAMIN

 

Warsztaty ekoinnowacji „EnerGO!” prezentują alternatywne technologie i metody produkcji energii, upowszechniają odnawialne źródła energii oraz tworzą swoiste forum wymiany wiedzy i doświadczeń między środowiskiem naukowym a uczniami w wieku 12-15 lat z terenu woj. mazowieckiego.

Rowerem po zdrowie... i satysfakcję.

Zadaniem uczniów uczestniczących w warsztatach będzie zmontowanie wspólnie z trenerami roweru produkującego prąd ze stacjonarnej jazdy w warunkach szkolnych. Następnie do roweru podłączona zostanie niskoobrotowa wyciskarka do soków, która zasilana będzie energią uzyskaną podczas pracy na rowerze. Nauka, ćwiczenia na rowerze i sok ze świeżych owoców to bardzo zdrowe i smaczne połączenie!

Efekty pracy warsztatowej szkoły zaprezentują podczas święta „Dnia Ziemi ‘2017” w dn. 04.06.2017 r., w godz. 10:30-14:30 w Warszawie, w parku Pole Mokotowskie. Każdy energorower oznaczony będzie posterem samodzielnie wykonanym przez uczniów.

Ramowy program:

Część I: 3,5 godz.
- Energetyka podstawą rozwoju cywilizacji.
- Energia odnawialna kontra węgiel.
- Udział OZE w produkcji energii całkowitej w Polsce.
- Wynalazki energetyczne inspirowane naturą.
- Debata społeczna – gra negocjacyjna.
- Poster – koncepcja i wstępny scenariusz.

Część II: 5 godz.

czas: 2 godz.

- Przetwarzanie i produkcja energii.
- Magazynowanie energii.
- Chemia i fizyka w energetyce, przemiany energii.
- Elektryka, budowa obwodów, prąd stały i przemienny.

 czas: 3 godz.
- Energetyka OZE w małej skali.
- Prąd z niczego.
- Stacja elektryczna - energorower.

Część III: 4 godz.
Prezentacja energorowerów podczas „Dnia Ziemi ‘2017” w dn. 04.06.2017, w godz. 10:30-14:30 w Warszawie, w parku Pole Mokotowskie.

dotacja WFOSiGW
„Warsztaty dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, www.wfosigw.pl”.

Patronat medialny nad projektem objął portal Ekologia.pl.