Partner

deal, hand, partnership, shake icon

Partnerem Fundacji Ekotrend może zostać każdy podmiot: instytucja publiczna, organizacja pozarządowa, placówka oświatowa, dom mediowy oraz firma o dowolnym profilu. Warunki współpracy ustalamy indywidualnie.

Jeśli chcieliby Państwo skorelować kierunek rozwoju swojego podmiotu z działalnością Fundacji Ekotrend zapraszamy do kontaktu w celu zapoznania się z możliwościami, jakie stworzy podjęta współpraca.

 coffee, java, vapor icon

Z przyjemnością spotkamy się z Państwem!
...bo dla przyjaciół zawsze mamy czas!