Darczyńca

 

W Fundacji Ekotrend "Darczyńcą" jest ten, kto przeznaczy określone środki finansowe na wybrany cel edukacyjny. Po wielu latach doświadczeń wiemy, jak duże wyzwanie stoi przed placówkami oświatowymi w obszarze edukacji ekologicznej wśród młodego pokolenia. Z tego względu darowizny będą miały charakter celowy i kierowane będą tam, gdzie te potrzeby są największe. 

Wspieramy naukę w placówkach oświatowych!

Chcemy działać przejrzyście, a osobom obdarowującym dać pewność, że wpłacone pieniądze wsparły konkretne działanie. Proponujemy przeznaczenie Państwa darowizny na jeden z wylistowanych projektów albo na realizację Państwa pomysłu dla wskazanej placówki oświatowej:

tick icon Projekt 1. Warsztaty przyrodnicze z elementami questingu.

tick icon Projekt 2. Warsztaty przyrodnicze z elementami badawczymi.

tick icon Projekt 3. Cykl dedykowanych publikacji przyrodniczych.

tick icon Projekt 4. Pracownia przyrodnicza.

tick icon Projekt 5. Pracownia przyrodnicza i szkolenie kadry.

tick icon Projekt 6. Szkolna akcja sadzenia drzew.

tick icon Projekt 7. Projekt dedykowany. 

Koszty wybranego projektu zostaną przedstawione Państwu podczas spotkania. To Państwo wybieracie placówkę oświatową, którą chcielibyście wesprzeć,  określacie  oczekiwania, zakres projektu oraz kwotę darowizny.

Po podpisaniu umowy, prosimy o wpłatę darowizny na rachunek o numerze:

41 1750 0012 0000 0000 3350 2583 z dopiskiem:
"Projekt nr (1 - 7) - (nazwa placówki)".

 

Efekt współpracy obejmuje:

  • zamieszczenie logotypu Darczyńcy na stronie www.ekotrend.pl wraz z przeniesieniem na jego stronę internetową oraz w e-produktach placówki obdarowanej,
  • możliwość posługiwania się logotypem Fundacji Ekotrend na stronie internetowej Darczyńcy,
  • publikację artykułu info w Ekonewsach na stronie www.ekotrend.pl,
  • umieszczenie logotypu Darczyńcy na okładce materiałów drukowanych, w przypadku projektu nr 3,
  • wykonanie tabliczki informacyjnej o Darczyńcy i przekazanie jej adresatowi darowizny, w przypadku projektu nr 4, 5 i 6.

 

Jeśli mają Państwo pytania zapraszamy do kontaktu z prezesem Zarządu.

 

  Kilka ważnych informacji dla Darczyńców...