Witamy na stronie Fundacji Ekotrend!

Fundacja Ekotrend została powołana w Warszawie przez zespół specjalistów, od lat związanych z sektorem organizacji pozarządowych. Nasz główny obszar zainteresowań to ekologia i ochrona środowiska, a główny profil fundacji to edukacja ekologiczna i zrównoważony rozwój – inicjowane przez trzeci sektor.

Swoją misję realizujemy poprzez różnorodne działania: programy edukacyjne, warsztaty ekologiczne, art-recycling, plenery przyrodnicze, questing, akcje zalesiania, gry miejskie, kampanie promocyjne, eventy ekologiczne i inne.

Odbiorcy naszych projektów to przede wszystkim szkoły, przedszkola i inne placówki oświatowe, ale również jednostki samorządowe, firmy i sektor pozarządowy. Promujemy ECSR (ang. eco corporate social responsibility) czyli społeczną odpowiedzialność jednostek komercyjnych przełożoną na działalność zgodną z potrzebami środowiska naturalnego. Współpracujemy z firmami w zakresie komunikacji społecznej, eko PR, budowy „zielonego” wizerunku oraz integracji działalności prośrodowiskowej na zewnątrz i wewnątrz organizacji. Fundacja Ekotrend i jej zespół doświadczonych ekspertów oferuje również kompleksowe programy dla biznesu, kampanie i wydarzenia ekologiczne wzmacniające odpowiedzialność za przyrodę.

Każdy członek zespołu reprezentuje określony rodzaj kompetencji i doświadczeń, każdy współpracował z trzecim sektorem i biznesem, co jest gwarancją wysokiej jakości w działaniu. Podejmowane przez nas inicjatywy idą w jednym kierunku – wszyscy nasi partnerzy, darczyńcy, eksperci, współpracownicy i uczestnicy naszych projektów tworzą wspólny Ekotrend.

Zapraszamy do udziału i współpracy w naszych projektach!