Cele

Nadrzędnym celem Fundacji Ekotrend jest upowszechnianie wiedzy ekologicznej przy wykorzystaniu ciekawych form współpracy z odbiorcą (warsztaty, szkolenia, konkursy, kampanie społeczne, eventy, targi) oraz wzmocnienie zaangażowania w sprawy przyrodnicze wszystkich uczestników rynku.

Fundacja Ekotrend nie powstała przypadkowo, ale z analizy priorytetów przyrodniczych i społecznych, a jej kodem genetycznym stały się hasła „be green” i „go slow” jako mocne contrario wobec życia współczesnej cywilizacji zniewolonej przez prędkość.